فعاليت آموزشي گروه:

برای دانشجویان دکترای حرفه ای داروسازی:

  • دارو درمان بیماری  I
  • دارو درمان بیماری  II
  • دارو درمان بیماری III
  • بیماری های عمومی
  • کارآموزی داروسازی بالینی
  • همکاري در ارائه کارآموزي داروخانه شهری

 
>>>برنامه آموزشي گروه داروسازي باليني در نيمسال اول 97-1396

برنامه و طرح دروس واحدهای درسی گروه داروسازی بالینی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-27 16:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ