فعاليت خدماتي گروه:

این فعالیت ها مربوط به فعاليت در بيمارستان و کميته هاي درماني مي باشد و شامل:

 • ثبت و گزارش دهي عوارض جانبي داروها و ارائه راه حل جهت پيشگيري از بروز آنان 
 • تشکيل کلاس و کارگاه آموزشي براي اعضاء تيم سلامت
 • تهيه ماهنامه آموزشي فارماکوتراپي جهت اطلاع رساني و افزايش آگاهي تيم سلامت در مورد شاخه باليني علوم دارويي 
 • شرکت در راندهاي پزشکي 
 • مشاوره دارويي به بخش ها 
 • فعاليت در کميته دارو - درمان بيمارستان نمازي 
 • فعاليت در کميته کنترل عفونت بيمارستان نمازي 
 • فعاليت در کميته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکي شيراز 
 • بررسي و ارزيابي الگوي مصرف داروهاي اساسي مثل آنتي بيوتيک ها در بيمارستان نمازي 
 • تهيه پروتکل هاي دارويي به منظور دستيابي به بهترين اثرات درماني، همراه با کاهش عوارض و خطاهاي دارويي 
 • پيگيري و فعاليت در جهت رفع مشکلات دارويي بيمارستان، پيگيري و فعاليت جهت ساخت اتاق تميز براي داروهاي شيمي درماني و ساخت اتاق استريل جهت تهیه فرآورده هاي تزريقي وريدي و محلول هاي تغذيه اي وريدي  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 9:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ