دکتر امیرحسین   ساختمان

متخصص شیمی دارویی
عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی
مرتبه علمی: دانشیار

آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده داروسازی- گروه شیمی دارویی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

پست الکترونیکی:
asakhteman@sums.ac.ir
تلفن تماس: 32424127 071 داخلی 209

دکتر امیرحسین ساختمان
دریافت فایل رزومه  English
سوابق تدریس سوابق پژوهشی سوابق اجرایی زمینه تحقیقاتی
سنتز ترکیبات آلی  1
شبیه سازی دینامیک ملکولی گیرنده های غشایی  2
طراحی دارو با استفاده از روشهای داکینگ و غربالگری مجازی 3
بررسی رابطه کمی ساختار وفعالیت ترکیبات 4
مدل سازی مقایسه ای پروتئیین ها 5
تعیین مقدار ترکیبات در فراورده های دارویی با استفاده از روشهای طیف سنجی و هوش مصنوعی 6
 
 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-27 12:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ