دکتر رامین میری- متخصص شیمی دارویی

استاد پیشکسوت و بازنشسته گروه شیمی دارویی

پست الکترونیکی: mirir@sums.ac.ir


دکتر کتایون جاوید نیا- متخصص شیمی دارویی

استاد پیشکسوت و بازنشسته گروه شیمی دارویی

پست الکترونیکی: Javidniak@sums.ac.ir


دکتر محمد حسین طبایی- متخصص شیمی دارویی

استاد پیشکسوت و بازنشسته گروه شیمی دارویی

پست الکترونیکی: stabaei2001@yahoo.com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-14 22:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ