برای دریافت راهنمای استفاده از سرور های محاسباتی اینجا کلیک نمایید.


سرور محاسباتی شماره 1

آدرس اتصال سرور:
172.21.162.2 

سیستم عامل:
Linux Ubuntu 12.04.3 LTS

مشخصات:
Intel Core i7-2700 CPU 3.5  GHZ
8processors
4G RAM

برنامه های نصب شده:
Gaussian g09
Gromacs 4.5.5
Autodock vina 1.1.2
Modeller9.12
VMD1.8.1
Mgltools 1.5.6
Autodock 4.2

open babel 2.3.0سرور محاسباتی شماره 2
آدرس اتصال سرور:
172.21.162.3 

سیستم عامل:
Linux Ubuntu 16.04 LTS

مشخصات:
Intel Core i7-2700 CPU 3.5  GHZ
8processors
4G RAM

برنامه های نصب شده:
Gaussian g09
LAMMPS
Autodock vina 1.1.2
Modeller9.17
open babel 2.3.2سرور محاسباتی شماره 3
آدرس اتصال سرور:
172.21.162.5 

سیستم عامل:
Linux Ubuntu 16.04 LTS

مشخصات:
Intel Core i7-2700 CPU 3.5  GHZ
8processors
4G RAM

برنامه های نصب شده:
Gromacs 5.1.2
Autodock vina 1.1.2
Modeller9.17
open babel 2.4.1

سرور محاسباتی شماره 4
آدرس اتصال سرور:
172.21.162.4 

سیستم عامل:
Linux Ubuntu 16.04 LTS

مشخصات:
Intel Core i7-2700 CPU 3.5  GHZ
8processors
4G RAM

برنامه های نصب شده:
Gromacs 5.1.2
Autodock vina 1.1.2
open babel 2.3.2تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-19 13:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ