فعالیت های آموزشی گروه:

 • شیمی عمومی (نظری و عملی)
 • شیمی آلی I (نظری )
 • شیمی آلی II (نظری و عملی)
 • شیمی تجزیه (نظری
 • شیمی تجزیه (عملی)
 • شیمی دارویی I (نظری)
 • شیمی دارویی II (نظری)
 • شیمی دارویی III (نظری
 • کنترل فیزیکوشیمیایی (نظری)
 • کنترل فیزیکوشیمیایی (عملی)
 • رادیوفارماسی
 • روش های آنالیز دستگاهی (نظری و عملی)  
 • همکاري در ارائه کارآموزي داروخانه شهری 


>>>برنامه آموزشی گروه شیمی دارویی در نیمسال اول 96-1395        
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ