مدیر گروه:
دکتر حسین صادقپور

دفتر: ساختمان شماره 4 - طبقه اول

سوابق آموزشی و پژوهشی

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 262
English 


دکتر صادق پور

 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-
دانشکده داروسازی- گروه شیمی دارویی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ