کارشناسان گروه:

  •  خانم مریم مشعشع (کارشناس ارشد شیمی)
محل فعالیت: ساختمان شماره 1 - طبقه همکف- آزمایشگاه دستگاهی

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 280 
 
  • خانم زهرا زحمتکش (کارشناس شیمی)
محل فعالیت: ساختمان شماره 1 - طبقه همکف- آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی I و II

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 280


 
  • خانم مریم سعیدی (کارشناس ارشد شیمی)
محل فعالیت: ساختمان شماره 1 - طبقه همکف- آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی I و II

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 280
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-24 11:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ