کارشناسان گروه:

  • آقای مجید حمیدپور
محل فعالیت: ساختمان شماره 1 - طبقه همکف- آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی و شیمی تجزیه

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 278

  •  خانم مریم مشعشع (کارشناس ارشد شیمی)
محل فعالیت: ساختمان شماره 1 - طبقه همکف- آزمایشگاه دستگاهی

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 280 

  • خانم زهرا زحمتکش (کارشناس شیمی)
محل فعالیت: ساختمان شماره 1 - طبقه همکف- آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی I و II

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 280
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ