آزمایشگاه های گروه:

آزمایشگاه آموزشی گروه: در این آزمایشگاه واحدهای عملی دروس زیر برگزار می گردد:

  • آزمایشگاه آموزشی شیمی عمومی و شیمی تجزیه
  • آزمایشگاه آموزشی شیمی آلی I و II و کنترل فیزیکوشیمیایی 
  • آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی حاوی دستگاه های FTIR-UV-HPLC-GC-GC/MS-MS- flourimeter

 آزمایشگاه تحقیقاتی گروه:

  • آزمایشگاه های سنتز 
  • آزمایشگاه های آنالیز دستگاهی حاوی دستگاه های FTIR-UV-HPLC-GC-GC/MS-MS- flourimeter

 تجهیزات آزمایشگاهی: 

  • دستگاه تبخیر در خلا، دستگاه آب مقطر گیری، هیتر استیرر RT5 ، هیتر و استیرر، (parallel synthesizer(solid & solution phase ، دستگاه جمع آوری کننده فراکسیون ها (fraction collector)، دستگاه pHمتر، HPLC و دستگاه های اسپکتروسکوپی در آزمایشگاه آنالیز دستگاهی شامل دستگاه های FTIR-UV-HPLC-GC-GC/MS-MS- flourimeter.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 10:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ