دکتر علی دهشهری

متخصص بیوتکنولوژی دارویی

مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: dehshahria@sums.ac.ir

تلفن تماس: 32424127 071 داخلی 251

آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه بیوتکنولوژی دارویی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

دریافت فایل رزومه  English
سوابق تدریس سوابق پژوهشی سوابق اجرایی زمینه تحقیقاتی
طراحی و ساخت نانوذرات پلیمری به منظور انتقال مواد ژنتیکی (پلاسمید و siRNA) به سلول
1
بیوترانسفورماسیون ملکولهای استروییدی توسط میکروارگانیسم ها مختلف 
 2
  3
  4
  5
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-19 9:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ