مدیر گروه:
 
دکتر علی دهشهری    

دفتر: ساختمان شماره 4- طبقه اول

سوابق آموزشی و پژوهشی

پست الکترونیک: dehshahria@sums.ac.ir

تلفن: 
32424127 -071  داخلی: 251

English-Site
 دکتر علی دهشهری

 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه بیوتکنولوژی دارویی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-13 9:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ