اهداف کلی گروه و رشته کنترل به شرح زیر می باشد:
- تربیت متخصص رشته کنترل کیفیت متناسب با نیازهای آموزشی و پژوهشی کشور.
- تربیت متخصص رشته کنترل کیفیت متناسب با نیازهای صنایع داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی کشور
- تربیت نیروی انسانی مجرب به منظور رفع نیاز های ارگانهای نظارتی و سیاستگذار در حیطه کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی کشور
- گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت به منظور توسعه علم و فن آوری و گسترش پژوهش های تقاضا محور
- رفع نیازهای کشور از طریق انجام پژوهش در زمینه کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی،آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی کشور در مراحل مختلف توسعه و تحقیق، تولید، توزیع، عرضه، مصرف و پایش آنها در جامعه
-گسترش مرزهای دانش در زمینه پژوهش در کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی
- حضور در صحنه های علمی و پژوهشی کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی و تعامل فعال علمی و پژوهشی با مراکز علمی و صنعتی داخلی و خارجی. - گسترش خدمات علمی و عملی درحیطه نظارت و مشاوره در کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی ایران با بالاترین کیفی در سطوح داروخانه، بیمارستان، و صنعت و ارگانهای دولتی و ملی.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-23 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ