نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی ( Role Definition ):

    دانش آموختگان این رشته در عرصه های آموزشی، پژوهشی و خدماتی ایفای نقش می نمایند.


وظایف حرفه ای متخصصین و اساتید ( Task Analysis ) :

الف)آموزشی:

    وظایف حرفه ای متخصصین این رشته در جهت انجام امور آموزشی در زمینه های مختلف این رشته شامل موارد زیر می باشد:

- تربیت متخصصین این رشته جهت آموزش واحدهای درسی عمومی و تخصصی کنترل کیفیت در سه حیطه دانش، نگرش و عملکرد، به دانشجویان دوره دکتری حرفه ای و  Ph.Dداروسازی و سایر رشته های مرتبط.

- تهیه متون تخصصی آموزشی شامل ترجمه، تالیف و تدوین کتب و کتابهای مرجع

- آموزش مسئولین فنی و مدیران و کارمندان واحدهای کنترل و نظارت در کارخانجات و شرکت ها و ارگانهای مرتبط با محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی

- تهیه طرح درس و درسنامه مناسب و ارائه اهداف واضح و روشن از دروس مورد تدریس.

- ارزشیابی گروههای هدف بر مبنای اهداف آموزشی.

- بکارگیری شیوه های مناسب آموزشی در گروههای فراگیرنده در راستای تعمیق یادگیری دروس.

- افزایش انگیزه و بهبود نگرش نسبت به مقوله کنترل کیفیت و تضمین کیفیت محصولات و خدمات در گروههای هدف با تاکید بر مبنای علمی.

- ارزیابی نیازهای آموزشی گروههای هدف با تاکید بر نیازهای جامعه.

- مشارکت فعال در برنامه های آموزشی گروه.

- کسب دانش تخصصی بطور مستمر از طریق مشارکت فعالانه در برنامه های علمی گروه دانشکده دانشگاه و همچنین سطوح ملی و بین المللی.

- توجه به بکارگیری سایر علوم بین بخشی در آموزش کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- توجه به پیوند آموزش و پرورش در آموزش تولید و کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.


ب)پژوهشی:

     وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته در جهت انجام امور پژوهشی در زمینه های مختلف این رشته شامل موارد زیر می باشد:

- ارزیابی مستمر روشهای کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی .

- انجام آزمونهای کنترل کیفیت بر روی محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی تولید داخل و یا وارداتی

- تحقیق در متون  ارزیابی و کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- تصحیح و مقابله متون و روش هایارزیابی و کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاه بین المللی و ایران.

- جمع آوری اطلاعات و ارزیابی باورهای عامه مردم در زمینه نگرش آنها به مقوله کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی به منظور آموزش فرهنگی سازی موثر.

- پژوهش در مراکز تحقیقاتی در زمینه های ساخت و تولید و کنترل کیفیت محصولات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- انجام پژوهش های مشترک با شرکت های تولید کننده و ارائه دهنده محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- طراحی و انجام طرح های پژوهشی و انتشار نتایج آن بطور مستقل و گروهی با تاکید بر پژوهش های بین بخشی، هدفمند و دنباله دار.

- هدایت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان.

-طراحی و انجام پژوهشهای HSR  مورد نیاز معاونت ها و واحدهای مختلف دانشگاه

- توجه به رعایت اخلاق پژوهش در طراحی ، اجرا و گزارش نتایج.


ج) خدماتی و مشاوره ای:

     وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته در جهت انجام امور خدماتی و مشاوره ای در زمینه های مختلف این رشته شامل موارد زیر می باشد:

- مشاوره در زمینه طرح های پژوهشی و صنعتی در تولید و کنترل کیفیت محصولات و خدمات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- مشاوره یا طراحی ساخت و تولید داروهای مورد نیاز در طب سنتی در سطح پایلوت و صنعت.

- ارائه مشاوره به آزمایشگاه های صنایع و شرکت ها و ارگان های مرتبط با فراورده های داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- نظارت بر مراحل مختلف تولید فرآورده های داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- نظارت بر روند واردات و صادرات مواد اولیه و فرآورده داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- حضور در سایر سازمانهای، صنایع، آزمایشگاه ها و مراکز مرتبط با کنترل و نظارت

همکاری با معاونت ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی و درمانی و سایر واحدهای دانشگاه در مقوله های مرتبط با توسعه و تحقیق ، تولید، توزیع، عرضه، مصرف و پایش و نظارت بر فراورده های داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.د- کار آفرینی و تجاری سازی

-راه اندازی آزمایشگاه های کنترل مواد و فراورده های داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

-راه اندازی شرکت های مشاوره ای و نظارتی و مدیریتی در زمینه تولید و کنترل مواد داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

- فروش دانش فنی حاصل از تحقیقات داروئی، آرایشی و بهداشتی و آشامیدنی و غذائی و مواد و فراورده های گیاهی.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-23 13:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ