ارزش ها در گروه

 - حفظ کرامت و ارزش های انسانی

-  صداقت، تعهد کاری، نظم و برنامه ریزی، وقت شناسی و رعایت قوانین و ضوابط

 - اعتقاد و اهمیت به انجام کار گروهی درمسیری پویا، خلاقانه، نوآورانه و کارافرین
 - استفاده بهینه از منابع مادی و معنوی موجود
 - انجام فعالیت ها بر اساس برنامه های مدون و اعتبار سنجی شده
 - اولویت دادن به ارتقاء آموزش و پژوهش و کارآفرینی در جامعه
 - توجه به نیازهای ذی نفع ها در امور آموزشی و پژوهشی و تولید و تجاری سازی علوم

 - تلاش در تطابق  رشته با رشد سریع و جهانی علوم و تکنولوژی در حیطه های کنترل و تولید
 - رعایت استانداردهای ملی و بین المللی آموزشی و پژوهشی و تولید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-23 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ