مدیر گروه:
دکتر علی محمد تمدن

دفتر: ساختمان شماره 4 - طبقه همکف

سوابق آموزشی و پژوهشی

تلفن: 32424128 -071 داخلی: 257
English 


دکتر علی محمد تمدن

 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-
دانشکده داروسازی- گروه نانوتکنولوژی دارویی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-21 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ