فعالیت های آموزشی گروه:
الف) در مقطع دکترای عمومی داروسازی(Pharm D)

 • فارماسیوتیکس I
 • فارماسیوتیکس II (نظری و عملی)
 • فارماسیوتیکس III (نظری و عملی)
 • فارماسیوتیکس IV (نظری و عملی)
 • فارماسیوتیکس V (نظری و عملی)
 • فیزیکال فارماسی I
 • فیزیکال فارماسی II
 • فرآورده های آرایشی بهداشتی (نظری)
 • کنترل میکروبی
 • فرآورده های دارویی (نظری و عملی)
 • بیوفارماسی و فارماکوکینتیک (نظری)
 • کنترل کیفیت (نظری)
 • کارآموزی صنعت
 • همکاري در ارائه کارآموزي داروخانه شهری


ب) در مقطع دکترای تخصصی داروسازی(PhD)


>>>برنامه آموزشي گروه فارماسيوتيكس در نيمسال اول 97-1396

>>>
برنامه و طرح دروس واحدهای درسی گروه فارماسیوتیکس

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-27 16:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ