کارشناسان گروه:

خانم شیدا امانت

تلفن: 32424127 -071   داخلی: 284


آقای مهدی خیاط

تلفن: 32424127 -071   داخلی: 284


 آقای هادی دشتبانی

تلفن: 32424127 -071   داخلی: 216 


 

آقای امین رضا اکبری زاده

تلفن: 32424127 -071   داخلی: 213 


محل فعالیت: ساختمان آموزش- طبقه همکف- آزمایشگاه فارماسیوتیکس

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-27 16:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ