دکتر سلیمان محمدی سامانی- متخصص فارماسیوتیکس

ریاست دانشکده

عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استاد

آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

                      دانشکده داروسازی- گروه فارماسیوتیکس

            کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

 سوابق آموزشی و پژوهشی

تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 229 و 202

پست الکترونیکی: smsamani@sums.ac.ir

English

         دکتر محمدی سامانی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ