فعالیت های پژوهشی گروه:
  • سیستم های دارو رسانی نوین
  • سیستم های نوین فرآورده های آرایشی
  • تکنولوژی صنایع دارویی
  • دارو رسانی ذرات میکرو و نانو
  • تحقیقات لیپوزومی و نیوزومی
  • فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک
  • کنترل کیفیت میکروبی
  • کنترل کیفیت / تضمین کیفیت 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ