مدیر گروه فارماکوگنوزی


دکتر محمودرضا معین- متخصص فارماکوگنوزی

مرتبه علمی: استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 226

پست الکترونیکی:  mrmoein@sums.ac.ir

اعضای هیات علمی گروه فارماکوگنوزی


 

دکتر آزاده حامدی- متخصص فارماکوگنوزی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق آموزشی و پژوهشی

 


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 246

پست الکترونیکی: hamediaz@sums.ac.ir

دکتر سید حسن سراج- متخصص فارماکوگنوزی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق آموزشی و پژوهشی


  تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 267

پست الکترونیکیserajh@sums.ac.ir

دکتر عبدالعلی محقق زاده- متخصص فارماکوگنوزی

مرتبه علمی: استاد

سوابق آموزشی و پژوهشی


تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 247

پست الکترونیکی: Mohaghegh@sums.ac.ir
آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- گروه فارماکوگنوزی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-14 15:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ