آزمایشگاه های گروه:

آزمایشگاه آموزشی:

  • آزمایشگاه برای برگزاری جلسات عملی گیاهان دارویی و فارماکوگنوزی 

 آزمایشگاه تحقیقاتی:

  • آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی 
  • آزمایشگاه کشت بافت
  • آزمایشگاه فیتوشیمی

 تجهیزات آزمایشگاهی:

  •  میکروسکوپ آموزشی (استاد-دانشجو)، ستون کروماتوگرافی preparative ، جمع آوری کننده فراکسیون ها، MPLC ، دستگاه تبخیر در خلا، پمپ پریستالتیک، دستگاه آب مقطر گیری، فریز درایر، PCR، ژل الکتروفورز، ژل داک، سانتریفیوژ یخچال دار، RT-PCR، GC/MS و MS.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ