دکتر دکتر افشین محمدی بردبری

متخصص سم شناسی

 

عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی توکسیکولوژی

آدرس پستی: شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشکده داروسازی - گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی

 کد پستی 71345 - صندوق پستی 1583

 تلفن تماس: 32424127 -071  داخلی: 234

پست الکترونیکی: toxicology@sums.ac.ir 

صفحه شخصی

دریافت فایل رزومه English
سوابق تدریسسوابق پژوهشیسوابق اجراییزمینه تحقیقاتی
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-18 9:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ