فعالیت آموزشی گروه:

 • فارماکولوژی I نظری
 • فارماکولوژی I عملی
 • فارماکولوژی II نظری
 • فارماکولوژی II عملی
 • سم شناسی (نظری
 • سم شناسی عملی
 • کنترل مسمومیت
 • اطلاعات دارویی
 • کشت سلولی
 • همکاری در کارآموزی داروخانه شهری
 • زبان تخصصی
 • ارائه دروس مختلف مرتبط با گروه در دیگر دانشکده ها از جمله پیراپزشکی، مدیریت بیمارستانی، دانشجویان PhD صنایع غذایی و بیوشیمی
>>> برنامه آموزشي گروه فارماكولو‍ِ‍‍ژي توكسيكولو‍ِ‍‍ژي در نيم‏سال دوم 95-1394

>>>برنامه و طرح دروس واحدهای درسی گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-10-28 14:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ