مدیر گروه: دکتر محمدجواد خشنود

سوابق آموزشی و پژوهشی

پست الکترونیکی: Khoshnoudm@sums.ac.ir

دفتر: ساختمان شماره 4- طبقه اول

تلفن: 32424127 -071  داخلی: 236

English-site
    

آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-
دانشکده داروسازی- گروه فارماکولوژی

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-27 16:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ