تاریخچه گروه

سال‌های سال پيش از آن‌که کشاورزي و کشت توسعه پيدا نمايد، مردم قبايل مختلف در دنيا از گياهان و مواد طبيعي اطراف محل زندگي خود براي درمان بیماری‌ها و رفع آلام خود استفاده می‌کرده‌اند. اين روند به‌مرورزمان و در طي هزاران سال با شکوفايي دانش در دوران تمدن اسلامي و ظهور دانشمنداني چون محمد زکریای رازي، علي بن عباس، ابوعلي سينا، سيد اسماعيل جرجاني و ديگر دانشمندان اين مرزوبوم گسترش پيدا نموده و آثار اين دانشمندان در قالب کتب مهم و مشهوري چون الحاوي، کامل الصناعه الطبيه، قانون در طب و ذخيره خوارزمشاهي به نسل امروز به ارث رسيده است. در کنار اين آثار کتب و مخازن دارویی مهم و ارزشمندي چون مخزن الادويه عقيلي خراساني شيرازي، تحفه المومنين حکيم تنکابني، اختيارات بديعي، قرابادين کبير و قرابادين صالحي را می‌توان به‌عنوان منابعي ارزشمند جهت دارودرماني با گياهان و مواد طبيعي برشمرد.

دانش داروسازي سنتي و ساخت داروهاي طبيعي با پایه‌ای ارزشمند از اين کتب و مفاهيم و آنچه امروزه در علم داروسازي مطرح است در ارتباطي مستقيم، مستمر و قدرتمند می‌باشد. ساخت دارو به‌ویژه داروهاي طبيعي و سنتي علاوه بر تکنيک ساخت معمول و شرايطي که می‌بایست مطابق با روش‌های امروزي به آن پرداخت، واجد نکاتي است که ريشه در مفاهيم و دستورالعمل‌هایی دارد که حکيمان از گذشته در متون و آثار خود به آن‌ها پرداخته‌اند. ازجمله مصاديق مهم در اين زمينه داستان استفاده از آرتميزيا در بيماري مالارياست که در سال 2006 آرتمیزین به‌عنوان داروي انتخابي اصلي جهت درمان مالاريا مطرح شد حال‌آنکه ردپاي استفاده از اين دارو و گياه مرتبط به هزاران سال قبل برمی‌گردد. در کشف و جداسازي اين داروي فعال نه‌تنها گزارش در متون سنتي بلکه نحوه استخراج نيز به‌خوبی بیان‌شده است. در اين زمينه نيز خانم تویویو دانشمند معروف با الهام گرفتن ازآنچه در متون سنتي کشور خود مطرح نمود و با راهکارها و دستورالعمل‌های ذکرشده در اين کتاب‌ها توانست بر اين کشف مهم نايل گردد. مثال‌های عملي فراواني از اين موارد در متون سنتي کشورهاي مختلف فراهم است که مطالب ضبط‌شده از دل مفاهيم و مستندات مرتبط با طب و داروسازي سنتي ايران نيز مجموعه‌ای از اين موارد می‌باشد.

می‌توان اذعان داشت که توانمندي و شرايط در جامعه ايران امروز با پشتوانه‌ای از علايق و نيازهاي مردم ايران به همراه منابع غني از دانش طب و داروسازي ايراني بستري مناسب براي شکوفايي هرچه بيشتر و درخشان‌تر این دانش و به عرصه گذاشتن آن بیانجامد.

بااین‌حال استفاده از گياهان دارویی و دانش داروسازي سنتي و گياهي در ايران هنوز با جايگاه غني خود در ميان مکاتب و متون مرتبط فاصله داشته که اين فاصله می‌تواند با تأسیس و راه‌اندازی و به‌کارگیری رشته دکتراي تخصصي داروسازي سنتي به شکوفايي رسيده و نقش تاريخي خود را در اين حيطه احيا نمايد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 10:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ