رسالت رشته (Mission ) :

رسالت این رشته تربیت نیروی داروساز سنتی متخصص موردنیاز برای مراکز آموزشی، پژوهشی- دارویی، خدمات درمانی-تولیدی و مدیریتی در سطح کشور می‌باشد. این افراد باید در راستای بازشناسی، تبیین، ترویج و توسعه دانش و فناوری داروسازی سنتی، انتشارات مطالب و مستندات علمی در سطح کشور و جهان، تولید داروها و فراورده‌های طبیعی و سنتی در نظام دارویی کشور اقدام نمایند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 10:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ