اهداف کلی (General goals ):

-       تربیت متخصصین رشته داروسازی سنتی متناسب با نیازهای آموزشی پژوهشی، خدمات درمانی، مشاوره‌ای و تولیدی کشور

-       بازشناسی، تبیین، ترویج، روزآمد کردن و کاربردی نمودن دانش داروسازی سنتی و توسعه این رشته

-       گسترش مرزهای دانش درزمینه گیاهان دارویی بومی و داروسازی سنتی

-       گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-17 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ