نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی ( Role Definition ):

    دانش آموختگان این رشته در عرصه های آموزشی، پژوهشی و خدماتی ایفای نقش می نمایند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task Analysis ) :

الف) آموزشی:

    وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته در جهت انجام امور آموزشی در زمینه های مختلف این رشته شامل موارد زیر می باشد:

- تربیت متخصصین این رشته جهت آموزش واحدهای عمومی و تخصصی داروسازی سنتی در سه حیطه دانش، نگرش و عملکرد، به دانشجویان دوره دکتری حرفه ای و Ph.D.داروسازی و سایر رشته های مرتبط.

- تهیه متون تخصصی آموزشی (ترجمه، تالیف و تدوین)

- آموزش مسئولین فنی کارخانجات داروی گیاهی

- تهیه طرح درس و درسنامه مناسب و ارائه اهداف واضح و روشن از دروس مورد تدریس.

- ارزشیابی گروههای هدف بر مبنای اهداف آموزشی.

- بکارگیری شیوه های مناسب آموزشی در گروههای فراگیرنده در راستای تعمیق یادگیری دروس.

- افزایش انگیزه و بهبود نگرش نسبت به داروسازی سنتی در گروههای هدف با تاکید بر مبنای علمی.

- ارزیابی نیازهای آموزشی گروههای هدف با تاکید بر نیازهای جامعه.

- مشارکت فعال در برنامه های آموزشی گروه.

- کسب دانش تخصصی بطور مستمر از طریق مشارکت فعالانه در برنامه های علمی گروه دانشکده دانشگاه و همچنین سطوح ملی و بین المللی.

- توجه به بکارگیری سایر علوم بین بخشی در آموزش داروسازی سنتی.

- توجه به پیوند آموزش و پرورش در آموزش داروسازی سنتی.

ب) پژوهشی:

     وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته در جهت انجام امور پژوهشی در زمینه های مختلف این رشته شامل موارد زیر می باشد:

- تهیه دارو از منابع طب سنتی ایران و گسترش صنایع داروهای گیاهی ایران.

تحقیق در متون طبی داروسازی سنتی ایران به منظور مشخص کردن سهم داروساوزی ایران در تاریخ علم.

- تصحیح و مقابله متون طبی و داروسازی سنتی اسلام و ایران.

- جمع آوری اطلاعات و ارزیابی باورهای عامه مردم در زمینه گیاهان دارویی به منظور بهینه سازی و کاربردی نمودن آنها.

- پژوهش در مراکز تحقیقاتی در زمینه های ساخت و تولید دارو از منابع طب سنتی.

- انجام پژوهش های مشترک با شرکت های تولید کننده داروهای گیاهی به منظور حل مشکلات این صنایع در زمینه های مرتبط با داروسازی سنتی.

- طراحی و انجام طرح های پژوهشی و انتشار نتایج آن بطور مستقل و گروهی با تاکید بر پژوهشهای بین بخشی، هدفمند و دنباله دار.

- هدایت و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان.

- توجه به رعایت اخلاق پژوهش در طراحی ، اجرا و گزارش نتایج.

ج) خدماتی و مشاوره ای:

     وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته در جهت انجام امور خدماتی و مشاوره ای در زمینه های مختلف این رشته شامل موارد زیر می باشد:

- مشاوره در زمینه طرح های پژوهشی و صنعتی در تولید داروهای سنتی و گیاهی.

- مشاوره یا طراحی ساخت و تولید داروهای مورد نیاز در طب سنتی در سطح پایلوت و صنعت.

- ارائه مشاوره به آزمایشگاههای کنترل کیفیت داروهای گیاهی در صنایع داروسازی.

- نظارت بر مراحل مختلف تولید فرآورده های داروی گیاهی در صنایع داروسازی سنتی.

- نظارت بر روند واردات و صادرات مواد اولیه و فرآورده های داروی سنتی به منظور کنترل ورود و خروج فرآورده هایی با کیفیت مطلوب.

- حضور در سایر سازمانهای، صنایع، آزمایشگاهها و مراکز مرتبط با این رشته.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ