ارسال پیام به مسئول کتابخانه

جهت تماس با اعضای کتابخانه به صفحه کارکنان کتابخانه مراجعه نمایید

آدرس پستی دانشکده: شیراز، کیلومتر5 دروازه قرآن، خیابان کارآفرین، صندوق پستی 1583-کدپستی 71345

تلفن : 8-32424127     داخلی:274,261،255

پست الکترونیکی: 
pharmlib4@sums.ac.ir  

ساعات کار کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه 8:00- 15

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-19 11:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ