کتابخانه دانشکده داروسازی به منظور آشناسازی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با ماهیت و شیوه های جستجو در منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی در دسترس،  اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی می نماید.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به بورد کتابخانه دانشکده و نیز وب سایت کتابخانه از برنامه های آتی کارگاه ها مطلع شوند. هم چنین می توانند فهرست کارگاه های مورد نیاز خود را به کتابخانه اعلام نمایند؛ کتابخانه دانشکده داروسازی موارد مورد نیاز را در برنامه های آتی کارگاه های خود قرار خواهد داد.

سامانه ثبت نام الکترونیک کارگاه هابرنامه کارگاه ها در سال 1396


سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم برنامه کارگاه ها در سا
ل 1397  سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم

                                                                                                                                                                         
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-20 10:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ