کتابخانه دانشکده داروسازی به منظور آشناسازی دانشجویان و اعضای هیئت علمی با ماهیت و شیوه های جستجو در منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی در دسترس،  اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی می نماید.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به بورد کتابخانه دانشکده و نیز وب سایت کتابخانه از برنامه های آتی کارگاه ها مطلع شوند. هم چنین می توانند فهرست کارگاه های مورد نیاز خود را به کتابخانه اعلام نمایند؛ کتابخانه دانشکده داروسازی موارد مورد نیاز را در برنامه های آتی کارگاه های خود قرار خواهد.

سامانه ثبت نام الکترونیک کارگاه هابرنامه کارگاه ها در سال 1396

                                                              

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

سه ماهه چهارم


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-28 8:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ