رئیس مرکز: دکتر یونس قاسمی

دفتر: ساختمان اساتید - طبقه همکف                   

تلفن: 2424128 -0711   داخلی: 214

 

دفتر مرکز: ساختمان ریاست - طبقه همکف

تلفن مرکز:2424128 -0711      داخلی: 256

تلفکس: 
2426729 -0711

آدرس پستی: شیراز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز
    
                     دانشکده داروسازی - ساختمان ریاست - طبقه دوم 
  
                     کد پستی 71345 - صندوق پستی 158


پست الکترونیک مرکز:
psrc
@sums.ac.ir

                     

 

 

                   

   PSRC english page                      

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-12 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ