کمیته بررسی شکایات در دانشکده داروسازی شیراز به منظور رسیدگی سریع به شکایات و مشکلات ارباب رجوع گرامی و استفاده از گزارشات و نقطه نظرات شما عزیزان در کلیه زمینه ها تلاش دارد تا با استفاده از فرم الکترونیکی طرح شکایت موجبات ارائه خدمات مناسب تری را برای شما فراهم نماید. 

رابط آرسیدگی به شکایات در دانشكده داروسازي:  خانم فاطمه اصغرنژاد 

محل خدمت: دانشکده داروسازی شیراز، ساختمان شماره 6، طبقه همکف

تلفن: 8-32424127 داخلي: 201

شرح وظایف:

 

 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشکده
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
 • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
 • توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت ارباب رجوع
 • پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده
 • پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان
 • ارتقاء سطح رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان 


در این راستا شما می توانید با تکمیل و ارسال فرم ذیل هرگونه مشکلی را در عملکرد و ارائه خدمات این مجموعه مشاهده کرده و در قالب شکایت یا گزارش به معاونت پشتیبانی اطلاع دهید. ساز و کار پیگیری این اطلاعات به گونه ای طراحی شده تا پاسخ در سریع ترین زمان ممکن به اطلاع شما برسد.

از طریق سامانه رسیدگی به شکایات؛

 • ارتباط و پاسخگویی سریع و آسان به شکایات و پیگیری گزارش ها
 • شناسایی انتظارات و توقعات اساتید، دانشجویان،کارکنان و عموم مردم و نواقص دانشکده با هدف کمک به ارتقا سیستم طرح تکریم ارباب رجوع جهت اثر گذاری در تدوین برنامه ریزی های دانشکده
 • ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده و نحوه مدیریت آن در دانشکده داروسازی شیراز و واحدهای وابسته
 • مدیریت اثر بخش شکایات ارباب رجوع

 
ورود به سامانه رسیدگی به شکایات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-4 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ