شرح وظایف مسئولین طرح تکریم از ارباب رجوع

1- اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور، پمفلت و......

2- بازنگری و اصلاح  مجدد روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم

3- نصب  منشوراخلاقی دانشكده در معرض ديد، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع

4- نظرخواهی از مراجعان به دانشكده درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان

5- ایجاد سازوکارهای لازم به منظور تشویق و تنبیه کارکنان که موجب رضایت خدمتگیرندگان می شود و برخورد با کارکنان خطا کار

6- نظر سنجی از مردم درباره رضایت آنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاه‏های دولتی

7- شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع 

8- آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در مورد نیازبه خدمت گیرندگان

9- جلوگیری از اسراف و پرهیز از مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان

10- در دسترس قرار دادن فرم نظرسنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8طرح تکریم)

11- جمع بندی فرم ماهانه نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم ) و در اختیار مدیران واحدها قرار دادن و ارسال نسخه و فايل الكترونيكي آن به مسئول طرح تکریم ارباب رجوع در دانشگاه  

12- همکاریو پیگیری همه جانبه با مسئولین در جهت برگزاری کلاس های آموزشی در راستای طرح تکریم

13-اطلاع رسانی به موقع به مراجعین قبل از تغییر و تحول و جابه جایی واحد خدمات دهنده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ