واحد فناوری اطلاعات دانشکده داروسازی:

- مسئول وب سایت دانشکده: دکتر امیرحسین ساختمان

- کارشناس وب سایت: مهراب منفرد

- آدرس:  ساختمان شماره 3 - واحد IT

  تلفن تماس: 32424127-071 داخلی 207


 

- کارشناس واحد فناوری: سیدرضا بهاری

- کارشناس واحد فناوری: مرضیه دادبین

- کارشناس واحد فناوری: مهراب منفرد اصطهباناتی

- کارشناس واحد فناوری داروخانه های آموزشی: احسان ابراهیمی نیا شیرازی

  آدرس:  ساختمان شماره 3 - روبروی سالن غذاخوری دانشجویان
 
  تلفن تماس: 32424127-071 داخلی 207

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-25 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ