فراخوان   

نظام پیشنهادهای دانشکده داروسازی به منظور بهره گیری شایسته از ظرفیت های موجود دانشکده ، از کلیه کارکنان ، اعضای هیئت علمی و دانشجویان محترم دعوت به عمل می آورد ; تا ایده های اجرایی و عملی خود را در زمینه های: 

<<بهبود عملکرد ، بخش های آموزشی ، پژوهشی و مسایل و دغدغه های فرهنگی دانشجویان>>

در سایت دانشکده داروسازی قسمت نظام پیشنهادها ، ثبت نمایند.

از برترین پیشنهاد هاتقدیرو قدردانی به عمل خواهد آمد.

 
چگونه یک پیشنهاد از طریق نرم افزار ایده ارسال کنیم؟

ارسال پیشنهاد

نظام پیشنهادها و قوانین  

اعضاء کمیته

فرایند ها


فواید  
 
فرم پیشنهادها
 (به کمیته پیشنهادهای دانشکده قبل از ارسال به نظام پیشنهادهای دانشگاه)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ