اعضاء کمیته:

آقای دکتر افشین محمدی بردبری

رئیس کمیته

خانم اسما نجیبی

دبیر کمیته

خانم نرگس هوشیار

کارشناس آموزش

آقای علیرضا ترابی

مسئول حسابداری

آقای خالق شعبانی

مسئول امور عمومی

خانم صدیقه خادمیان

کارشناس آزمایشگاه

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-25 13:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ