فرایند سیستم پیشنهادها:

1-    تکمیل فرم ارائه پیشنهاد

2-    ارزیابی اولیه توسط دبیر شورا

3-    کارشناسی و بررسی پیشنهاد در شورای پیشنهادها

4-    ارزیابی و نظریه نهایی کارشناسی

5-    اعلام نظریه نهایی کمیته و نظریه کارشناسی به پیشنهاد دهنده

***خواهشمند است در صد مشارکت را در صورت گروهی بودن بدون پیشنهاد مشخص فرمائید. ( در صد مشارکت در صورت انفرادی بودن 100% می باشد.)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ