فواید نظام پیشنهادها جهت کارکنان:

1-    ثبت پیشنهاد مصوب جهت امتیاز ارزشیابی

2-    ثبت پیشنهاد مصوب در ارتقاء شغلی

3-    در نظر گرفتن پاداش جهت پیشنهاد مصوب

 

فواید نظام پیشنهادها برای سازمان:

1-    پویایی و تحرک سازمانی

2-    اصلاح و بهبود فرآیندها

3-    ارتقاء کیفی امور سازمانی

4-    صرفا جوئی سازمانی

5-    صرفه جوئی ریالی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ