داروخانه اتفاقات بیمارستان نمازیآدرس: میدان نمازی - بیمارستان نمازی

تلفن داروخانه اتفاقات شماره 1: 36125689 -071تلفکس داروخانه: 36474289-071

تلفن بیمارستان: 36269612 -071

داروخانه اتفاقات بیمارستان  نمازی 2آدرس: میدان نمازی-بیمارستان نمازی

تلفن داروخانه اتفاقات شماره 2: 
36125685 -071

 داروخانه درمانگاه امام رضا

آدرس: میدان نمازی - ضلع شرق- درمانگاه امام رضا -

طبقه همکف

تلفن مستقیم1: 32319358 -071

تلفن مستقیم2: 32127046 -071

داروخانه درمانگاه شهید مطهری

آدرس: میدان نمازی - ضلع شمال غرب- درمانگاه مطهری -

طبقه همکف

تلفن مستقیم1: 36121130 -071

تلفن مستقیم2: 36474288 -071

  داروخانه های آموزشی مدیریت داروخانه های آموزشی  کادر اجرایی داروخانه های آموزشی  جدول برنامه هیئت علمی  جدول برنامه دستیاران  شرکت های دارویی  کارآموزی داروخانه شهری  پیوندهای مفید
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-17 14:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ