داروخانه اتفاقات بیمارستان نمازیآدرس: میدان نمازی - بیمارستان نمازی

تلفن داروخانه اتفاقات شماره 1: 36125689 -071تلفکس داروخانه: 36474289-071

تلفن بیمارستان: 36269612 -071

داروخانه اتفاقات بیمارستان  نمازی 2آدرس: میدان نمازی-بیمارستان نمازی

تلفن داروخانه اتفاقات شماره 2: 
36125685 -071

 داروخانه درمانگاه امام رضا

آدرس: میدان نمازی - ضلع شرق- درمانگاه امام رضا -

طبقه همکف

تلفن مستقیم1: 32319358 -071

تلفن مستقیم2: 32127046 -071

داروخانه درمانگاه شهید مطهری

آدرس: میدان نمازی - ضلع شمال غرب- درمانگاه مطهری -

طبقه همکف

تلفن مستقیم1: 36121130 -071

تلفن مستقیم2: 36474288 -071

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-17 14:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ