داروخانه اتفاقات بیمارستان نمازی

آدرس: میدان نمازی - بیمارستان نمازی

تلفن داروخانه اتفاقات شماره 1: 36125689 -071

تلفن داروخانه اتفاقات شماره 2: 36125685 -071

تلفکس داروخانه: 36474289-071

تلفن بیمارستان: 36269612 -071

داروخانه بیمارستان چمران

آدرس: بلوار چمران - بیمارستان چمران - ورودی حیاط

تلفن: 3 -36240101 -071 داخلی: 265داروخانه درمانگاه امام رضا

آدرس: میدان نمازی - ضلع شرق- درمانگاه امام رضا -

طبقه همکف

تلفن مستقیم1: 32319358 -071

تلفن مستقیم2: 32127046 -071

داروخانه درمانگاه شهید مطهری

آدرس: میدان نمازی - ضلع شمال غرب- درمانگاه مطهری -

طبقه همکف

تلفن مستقیم1: 36121130 -071

تلفن مستقیم2: 36474288 -071

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-6-23 12:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ