ورود به نرم افزار اعلام زمان حضور در داروخانه ها

برنامه حضور اساتید
در داروخانه های آموزشی دانشکده

سال 1396
داروخانه های دانشکدهبیمارستان شهید فقیهیداروخانه های دانشکدهبیمارستان شهید فقیهی
فروردینفروردینمهرمهر
اردیبهشتاردیبهشتآبانآبان
خردادخردادآذرآذر
تیرتیردیدی
مردادمردادبهمنبهمن
شهریورشهریوراسفنداسفند

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-22 12:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ