مدیر تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی شیمی دارویی:  دکتر حسین صادق پور

پایان نامه های PHD گروه شیمی دارویی

ردیف

عنوان پایان نامه

مجریان طرح

وضعیت پایان نامه

1

سنتز، مدل سازی مولکولی و ارزیابی زیستی ترکیبات جدید غیر پپتیدی با ساختار دی هیدروپیریدینی به عنوان مهارکننده آنزیم بتا- سکرتاز( BACE-1)

دکتر میری , دکتر جاویدنیا و دکتر فیروزی

دفاع شده 

2

سنتز و مدل سازي مولكولي تركيبات جديد غيرپپتيدي به عنوان عوامل مهاركننده آنزيم p38 MAPK و ارزیابی تاثیر آن بر تولید TNFα در مدل سلولی

دکتر میری و دکتر فیروزی

دفاع شده

3

سنتز نامتقارن تعدادی الکل های کایرال بوسیله بیوکا تالیزورهای گیاهی و میکروبی

دکتر جاویدنیا و دکتر میری

دفاع شده 

4

طراحي، مدل سازي مولکولي و سنتز دسته جديدي از مشتقات کاربازول به عنوان عوامل مهارکننده آنزيم بتا-سکرتاز (1)

دکتر طبایی، دکتر سراج و دکتر رضایی

دفاع شده 

5

طراحی و ساخت پلیمرهای قالب مولکولی (MIP) برای تعدادی از داروها و کاربرد آن ها در آنالیز داروها در مایعات بیولوژیک با استفاده از تکنیک استخراج از فاز جامد (SPE)

دکتر سارا رسول امینی و دکتر مریم شکرچی

دفاع شده 

6

طراحی و سنتز مشتقات جدید 5-اکسو هگزاهیدرو کینولین حاوی گروه های کربوکسامید در ناحیه 3 و استخلافهای نیترو آریل در ناحیه 4 و ارزیابی اثرات مهار کنندگی مقاومت چند دارویی و سمیت سلولی آنها

دکتر میری، دکتر فیروزی و دکتر خوشنویس زاده

دفاع شده 

7

طراحی، سنتز و ارزیابی فعالیت سیتوتوکسیک و مهار مقاوت چند دارویی مشتقات جدید دی هیدروپیریدینی فیوز شده با حلقه ها ی سیکلوهگزانون و سیکلوپنتانون دارای استرهای پیریدین در ناحیه ی 3 حلقه دی هیدروپیریدین

دکتر میری، دکتر فیروزی و دکتر خوشنویس زاده

در حال اجرا

8

طراحی ،‌مدل سازی مولکولی ، سنتز و ارزیا بیزیستیا آنالوگ های جدید دی کلرواستات (DCA) به عنوان عوامل ضد سرطان

دکتر طبایی، دکتر سراج و دکتر رضایی

دفاع شده 

9

طراحي، مدل سازي مولکولي ، سنتزو بررسی اثرات بیولوژیکی مشتقات جديدي از آزول به عنوان مهارکننده آروماتاز

دکتر خواب نادیده  و دکتر رضایی

دفاع شده

10

طراحي و سنتز و بررسی مهار آنزیم استیل کولین استراز آنالوگهای هیبریدی تاکرین- فنیل پیپرازین به عنوان  مهار کننده های دوگانه آنزيم بتا سکرتاز I و استيل کولين استراز در درمان بیماری آلزایمر

دکتر صادق پور، دکتر ساختمان و دکتر میری

در حال اجرا

فارغ التحصیلان دوره PhD گروه شیمی دارویی

 
 صالحینام و نام خانوادگی: سیمین صالحی
 رشته: شیمی دارویی
 ورودی:1390

شهرکی

نام و نام خانوادگی: ام البنین شهرکی

رشته: شیمی دارویی
 ورودی:1390

mojadami

نام و نام خانوادگی: ایوب مجدمی

رشته: شیمی دارویی
ورودی:1390

 

نام و نام خانوادگی: سیده زینب فقیه

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1389


نام و نام خانوادگی: مسعود فریدون نژاد

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1390


 دکتر سید احمد عبادی

نام و نام خانوادگی: سید احمد عبادی

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1388


  دکتر احسان فقیه میرزایی

نام و نام خانوادگی: احسان فقیه میرزایی

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1387


 دکتر نیما رزاقی اصل

نام و نام خانوادگی: نیما رزاقی اصل

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1387


دانشجویان دوره PhD گروه شیمی دارویی

 
سمیه زارع

نام و نام خانوادگی: سمیه زارع

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1396


ولی الله کشاورز

نام و نام خانوادگی: ولی الله کشاورز

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1396


فاطمه زارع

نام و نام خانوادگی: فاطمه زارع

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1395


الهه عطاالهی

نام و نام خانوادگی: الهه عطاالهی

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1395


نام و نام خانوادگی: لیلا امامی

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1394


نام و نام خانوادگی: آیدا صلح جو

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1394


نام و نام خانوادگی: سمیه کریمیان

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1394


 دکتر طاهره دامغانی

نام و نام خانوادگی: طاهره دامغانی

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1393


 دکتر هنا حسین پور

نام و نام خانوادگی: هنا حسین پور

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1393


دکتر بتول صادقیان

نام و نام خانوادگی: بتول صادقیان

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1393


الهام ریاضی منظر

نام و نام خانوادگی: الهام ریاضی منتظر

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1391


سارا رنجبر

نام و نام خانوادگی: سارا رنجبر

رشته: شیمی دارویی

ورودی: 1390


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-16 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ