مدیر تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی نانوتکنولوژی دارویی: آقای دکتر علیمحمد تمدن

دانشجویانPhD گروه نانوفناوری دارویی


مهوش دهقان خلدنام و نام خانوادگی: مهوش دهقان خلد

سال ورود: 1396


اورانوس نیرومندنام و نام خانوادگی: اورانوس نیرومند

سال ورود: 1396


jafariنام و نام خانوادگی: محبوبه جعفری

سال ورود: 1395


وحید علی مردانینام و نام خانوادگی: وحید علی مردانی

سال ورود: 1395


 farahavar

نام و نام خانوادگی: غزال فرح آور

سال ورود: 1394


نام و نام خانوادگی: زهرا رحیمی نژاد

سال ورود: 1394


نام و نام خانوادگی: لیلا مرادی عبدالیوسفی

سال ورود: 1394


 دکتر مهدی عابدی

نام و نام خانوادگی: مهدی عابدی

سال ورود: 1393


نام و نام خانوادگی: نوید نصیر

 سال ورود: 1393

 دکتر هانیه نجفی
 
 نام و نام خانوادگی: هانیه نجفی

سال ورود: 1393


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-16 10:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ