مدیر تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی فارماسیوتیکس: دکتر فاطمه احمدی

پایان نامه های PHD گروه فارماسیوتیکس 

ردیف

عنوان پایان نامه

مجریان طرح

وضعیت پایان نامه

1

طراحي و ارزيابي سامانه نوين دارورساني بر پايه كانژوگاسيون ليپيد-پروتئين برای داروي ال-آسپاراژيناز

دکتر دانش آموز , دکتر محمدی سامانی و دکتر امینی

دفاع شده 

2

ساخت و ارزیابی نانو هیدروژل خود تجمع پلی اتلین گلیکول - پلی اتیلن ایمین ( اصلاح شده با هیستیدین ) برای دارورسانی هدفمند متوتروکسات در مدل تجربی آرتریت

دکتر تمدن , دکتر رسول دیناروند

دفاع شده

3

فرمولاسیون و ارزیابی فرآورده تزریقی آهسته رهش هرمون رشد انسانی

دکتر تمدن , دکتر قهرمانی, طالبی، دکترمحمدی سامانی و  دکتر حریریان

دفاع شده 

4

ساخت و مطالعه سلولی پلی آمیدو آمین دندروزم های کانزوگه با trastuzumab( ایمو نو دندروزوم ) حاوی anti-VEGG siRNA به منظور ژن رسانی هدفمند علیه گیرنده HER-2 در سلول های سرطانی

دکتر تمدن , دکتر محمدی سامانی

دفاع شده

5

سنتز و شناسایی کوپلیمرهای خود تجمع پلی پپتیدی جهت تهیه میسلهای حاوی پاکلیتاکسل و بررسی سمیت آن در مدل سلولی سرطان سینه

دکتر یوسفی و دکتر تمدن

در حال اجرا 

6

سنتز کوپلیمر پلی اکسازولین- پلی گلوتامات کونژوگه با SN- 38  و ارزیابی در مدل حیوانی کارسینومای کولورکتال 

دکتر تمدن ، دکتر محمدی سامانی و دکتر یوسفی

در حال اجرا

7

ساخت و ارزیابی نانو ساختار‏های حاصل از کوپلیمر پلی پپتید-پلی آکریلامید جهت بارگیری داروی پاکلی تاکسل

دکتر یوسفی و دکتر تمدن

در حال اجرا

8

سنتز، فارماکوکینتیک و ارزیابی سمیت سلولی و نانوکانژوگه‏های دکستران- کابازی‏تاکسل به منظور دارورسانی هدفمند به سلولهای سرطانی

دکتر احمدی، دکتر دانش آموز و دکتر محمدی سامانی

در حال اجرا

9

تهيه و ارزيابي يك داربست هيبريدي از هيالورونيك اسيد و كلاژن بارگيري شده با فاكتور رشد TGF-β3 و پردنيزولون جهت ترميم غضروفهاي آسيب ديده

دکتر احمدی و دکتر تنیده

در حال اجرا

 

دانشجویانPhD فارغ التحصیل گروه فارماسیوتیکس 

 

نام و نام خانوادگی: نسیم گلکار

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1388


دکتر بهزاد تقی پور

نام و نام خانوادگی: بهزاد تقی پور

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1387دکتر هاجر اشرافی

نام و نام خانوادگی: هاجر اشرافی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1388


دکتر سمیراالسادات  ابوالمعالی

نام و نام خانوادگی: سمیرا السادات ابوالمعالی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1389


دانشجویانPhD گروه فارماسیوتیکس 

 
 نگین مظرینام و نام خانوادگی: نگین مظفری
 
رشته: فارماسیوتیکس 
ورودی: 1397
 
خاطره زرکشنام و نام خانوادگی: خاطره زرکش
رشته: فارماسیوتیکس
 ورودی: 1396
 
عین الله آموننام و نام خانوادگی: عین الله آمون
 رشته: فارماسیوتیکس
 ورودی: 1396

 hashemi نام و نام خانوادگی: سیده ژاله هاشمی
 رشته: فارماسیوتیکس
 ورودی: 1395

نام و نام خانوادگی: الهه انتظار المهدی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1394


نام و نام خانوادگی: مریم کاظمی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1394


نام و نام خانوادگی: فاطمه شریعت رضوی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1394


  دکتر معین مسجدی

نام و نام خانوادگی: معین مسجدی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1393


 سحر عباسی

نام و نام خانوادگی: سحر عباسی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1391


 

نام و نام خانوادگی: الهه ناز پرهیزگار

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1391


 فرهاد محمدی

نام و نام خانوادگی: فرهاد محمدی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1391


 حسن مستوفی

نام و نام خانوادگی: حسن مستوفی

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1390


 محسن سلمانپور

نام و نام خانوادگی: محسن سلمانپور

رشته: فارماسیوتیکس

ورودی: 1390


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-7 9:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ