مدیر تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی فارماکوگنوزی: دکتر محمودرضا معین 

دانشجویان PhD  گروه فارماکوگنوزی


hashemi-shima-95نام و نام خانوادگی: سیده شیما هاشمی
رشته: فارماکوگنوزی
ورودی: 1395

علی حسینینام و نام خانوادگی: علی حسینی
رشته: فارماکوگنوزی
ورودی: 1395

نام و نام خانوادگی: مسلم نادریان
رشته: فارماکوگنوزی
ورودی: 1394

نام و نام خانوادگی: زهرا ناظم السادات
رشته: فارماکوگنوزی
ورودی: 1394

دکتر علیرضا برزگرنام و نام خانوادگی: عليرضا برزگر
رشته: فارماکوگنوزی
ورودی: 1392

مشخصات کلی دروس
سرفصل دروس
برنامه دروس 
ارزشیابی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-5 13:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ