مدیر تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی فارماکولوژی-توکسیکولوژی:  دکتر اکرم جمشیدزاده

پایان نامه های کارشناسی ارشد سم شناسی

 

ردیف

عنوان پایان نامه

مجریان طرح

وضعیت پایان نامه

1

بررسي عوامل تاثير گذار برروي نتايج الكل نمونه هاي خون موش صحرايي(Rat)

دکتر خشنود و دکتر حجازی

دفاع شده 

2

ارزیابی اثر عصاره جفت انسانی در پیشگیری ازآسیب های وارده به ارگان های مختلف به دنبال تجویز دوز سمی داروها

دکتر جمشید زاده, دکتر نیک نهاد و دکتر آذرپیرا

دفاع شده

3

بررسی اثر حفاظتی و درمانی عصاره هیدروالکلی (آنتوسیانینی) گیاه زرشک بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرائی نر

دکتر خشنود و دکتر معین

دفاع شده 

4

بررسی رفتاری و هیستولوژیک تاثیر رژیم غذایی متناوب بر آسیب عصبی در ناحیه هیپوکامپ ناشی از قرص اکستازی در موش سوری

دکتر خشنود و دکتر حیدری

دفاع شده

5

بررسی کمی بیان ژن StAR در مسیر سنتز هورمون های استروئیدی مرحله لوتئال، موش های صحرائی مواجهه یافته با دیازینون با استفاده از روش Realtime PCR

دکتر نیک نهاد و دکتر قاسمی

دفاع شده 

6

بررسی اثرات اسانس گیاه زنیان (Carum copticum) بر درد نوروپاتیک در مدل

دکتر جمشید زاده و دکتر حیدری

دفاع شده

7

بررسی ارتباط بین پلی مرفیسم های ژنتیکی سیستم رنین آنژیوتانسین و میزان کاهش قند خون حین درمان با داروی فلوکستین در بیماران افسرده ایرانی

دکتر فیروزآبادی

دفاع شده 

8

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی مازو و هلیله کابلی بر میزان تولید ملانین در رده ی سلولی ملانومای B16

دکتر جمشیدزاده، دکتر فریبا شریفی فر

دفاع شده 

9

آنیون های مضر و میزان اسانس موجود در عرقیات گیاهی نسترن، بیدمشک و گلاب

دکتر خشنود و دکتر معین

در حال اجرا

10

بررسی اثر محافظتی آنتی اکسیدانتها و ترکیبات تیول دار بر سمیت کبدی ناشی از داروی والپرویک اسید بر موش سوری

دکتر نیک نهاد و دکتر حیدری

در حال اجرا 

11

بررسی تاثیرات تجویز احیاء کننده های گروه تیول و آنتی اکسیدان ها بر سمیت کلیوی و کبدی داروی سولفاسالازین در موش صحرائی

دکتر حیدری و دکتر نیک نهاد

در حال اجرا

12

اثرات اپی ژنتیک Curcumin برروی آنزیم تحت کنترل آریل هیدروکربن رسپتور سیتوکروم P450 مونواکسیژناز 1 (CYP1A1)

دکتر افشین محمدی و دکتر نیک نهاد

در حال اجرا 

13

بررسی تاثیرات تجویز اسید آمینه ی تورین و گلیسین بر سمیت کبدی داروهای ضد مالاریا (آمودیاکین و کلروکین) در موش صحرائی

دکتر جمشید زاده و دکتر حیدری

در حال اجرا

14

بررسی تاثیرات التهاب همزمان بر سمیت کبدی داروهای ضد مالاریا (آمودیاکین، کلروکین، و پریماکین) در موش صحرائی

دکتر حیدری و دکتر نیک نهاد

در حال اجرا 

 

پایان نامه های PHD گروه فارماکولوژی- توکسیکولوژی

ردیف

عنوان پایان نامه

مجریان طرح

وضعیت پایان نامه

1

بررسی مکانیسم ایجاد اختلال متابولیک ( دیابت) توسط متیل ترشیاری بوتیل اتر(MTBE) درموش صحرائی:  اختلال هموستاز فلز روی(nZ)و عملکرد میتوکندریائی

دکتر خشنود و دکتر محمدی بردبری

دفاع شده

2

بررسی میزان سمیت ژنتیکی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در گروهی از کارگران گلخانه ای در تماس با آفت کشها و ارتباط آنها با پلی مورفیسم های ژنهای NQO1، p22 phox، TGF-β1 ، TNF-α  و IL-10.

دکتر جمشیدزاده و دکتر ماندگاری بامکان

در حال اجرا 

3

بررسي تداخل مسيرهاي سيگنالينگ آريل هيدروكربن رسپتور و Wnt/β-catenin و اثرات آن بر تكامل طبيعي درموش سوري

دکتر نیک نهاد و دکتر محمدی بردبری

در حال اجرا 

4

بررسي مسيرهاي سيگنالينگ استروژن و آريل هيدروكربن رسپتور در تنظيم بيان آنزيم هاي فاز اول و دوم متابوليسم بوسيله miRNAs و ارتباط آن با سرطان پستان

دکتر افشین محمدی بردبری و دکتر غلامحسین تمدن

در حال اجرا 


پایان نامه های کارشناسی ارشد سم شناسی

ردیف

عنوان پایان نامه

مجریان طرح

وضعیت پایان نامه

1

بررسي عوامل تاثير گذار برروي نتايج الكل نمونه هاي خون موش صحرايي(Rat)

دکتر خشنود و دکتر حجازی

دفاع شده 

2

ارزیابی اثر عصاره جفت انسانی در پیشگیری ازآسیب های وارده به ارگان های مختلف به دنبال تجویز دوز سمی داروها

دکتر جمشید زاده, دکتر نیک نهاد و دکتر آذرپیرا

دفاع شده

3

بررسی اثر حفاظتی و درمانی عصاره هیدروالکلی (آنتوسیانینی) گیاه زرشک بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش صحرائی نر

دکتر خشنود و دکتر معین

دفاع شده 

4

بررسی رفتاری و هیستولوژیک تاثیر رژیم غذایی متناوب بر آسیب عصبی در ناحیه هیپوکامپ ناشی از قرص اکستازی در موش سوری

دکتر خشنود و دکتر حیدری

دفاع شده

5

بررسی کمی بیان ژن StAR در مسیر سنتز هورمون های استروئیدی مرحله لوتئال، موش های صحرائی مواجهه یافته با دیازینون با استفاده از روش Realtime PCR

دکتر نیک نهاد و دکتر قاسمی

دفاع شده 

6

بررسي اثرات اسانس گياه زنيان (Carum copticum) بر درد نوروپاتيك در مدل Chronic Constriction injury (CCI) و Spared Nerve Injury (SNI) در موش صحرائي

دکتر جمشید زاده و دکتر حیدری

دفاع شده

7

بررسی ارتباط بین پلی مرفیسم های ژنتیکی سیستم رنین آنژیوتانسین و میزان کاهش قند خون حین درمان با داروی فلوکستین در بیماران افسرده ایرانی

دکتر فیروزآبادی

دفاع شده 

8

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی مازو و هلیله کابلی بر میزان تولید ملانین در رده ی سلولی ملانومای B16

دکتر جمشیدزاده، دکتر فریبا شریفی فر

دفاع شده 

9

آنیون های مضر و میزان اسانس موجود در عرقیات گیاهی نسترن، بیدمشک و گلاب

دکتر خشنود و دکتر معین

دفاع شده 

10

بررسی اثر محافظتی آنتی اکسیدانتها و ترکیبات تیول دار بر سمیت کبدی ناشی از داروی والپرویک اسید بر موش سوری

دکتر نیک نهاد و دکتر حیدری

دفاع شده 

11

بررسی تاثیرات تجویز احیاء کننده های گروه تیول و آنتی اکسیدان ها بر سمیت کلیوی و کبدی داروی سولفاسالازین در موش صحرائی

دکتر حیدری و دکتر نیک نهاد

در حال اجرا

12

اثرات اپی ژنتیک Curcumin برروی آنزیم تحت کنترل آریل هیدروکربن رسپتور سیتوکروم P450 مونواکسیژناز 1 (CYP1A1)

دکتر افشین محمدی و دکتر نیک نهاد

در حال اجرا 

13

بررسی تاثیرات تجویز اسید آمینه ی تورین و گلیسین بر سمیت کبدی داروهای ضد مالاریا (آمودیاکین و کلروکین) در موش صحرائی

دکتر جمشید زاده و دکتر حیدری

دفاع شده 

14

بررسی تاثیرات التهاب همزمان بر سمیت کبدی داروهای ضد مالاریا (آمودیاکین، کلروکین، و پریماکین) در موش صحرائی

دکتر حیدری و دکتر نیک نهاد

دفاع شده 

15

بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه عناب بر روی برخی شاخصهای بیوشیمیایی و التهابی و تغییرات هیستوپاتولوژیک آن بر روی کولیت السراتیو ایجاد شده در رت نر

دکتر تنیده و دکتر جمشیدزاده

در حال اجرا 

16

بررسی اثرات آنتی اندروژنیک آریل هیدروکربن رسپتور و FICZ در سلول های سرطانی پروستات انسان LNCaP

دکتر افشین محمدی بردبری و دکتر نیما منتظری

در حال اجرا 

 

دانشجویان PhD فارغ التحصیل گروه فارموکولوژی


Dr-Saeidiنام و نام خانوادگی: ارسطو سعیدی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

دانشجویان ارشد فارغ التحصیل گروه سم شناسی


 ali ghanbariنام و نام خانوادگی: علی قنبری ساقصلو
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

 vahid taheriنام و نام خانوادگی: وحید طاهری زردخونی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

نام و نام خانوادگی: آیت دشتی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

نام و نام خانوادگی: رویا فیروزی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

نام و نام خانوادگی: ناهید نجفی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

نام و نام خانوادگی: فرهاد عیسوند
رشته: سم شناسی
ورودی: 1390

 محمدرضا هوشنگینام و نام خانوادگی: محمدرضا هوشنگی شایسته
رشته: سم شناسی
ورودی: 1390

راضیه موثقینام و نام خانوادگی: راضیه موثقی اردکانی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1390

یاسر شکرینام و نام خانوادگی: یاسر شکری
رشته: سم شناسی
ورودی: 1390

اسما سیاوش پورنام و نام خانوادگی: اسما سیاوش پور
رشته: سم شناسی
ورودی: 1390

 نام و نام خانوادگی: زینب ابراهیمیان
رشته: سم شناسی
ورودی: 1389

احمدرضا حیدرینام و نام خانوادگی: احمدرضا حیدری سورنجانی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1389

              نام و نام خانوادگی: فاطمه سمیعی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1389

آسیه هاشمینام و نام خانوادگی: آسیه هاشمی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1387

کیوان مبینینام و نام خانوادگی: کیوان مبینی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1387

حسن مریخینام و نام خانوادگی: حسن مریخی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1387

مرجان عباسیاننام و نام خانوادگی: مرجان عباسیان دهکردی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1387

مرضیه راشدی نیانام و نام خانوادگی: مرضیه راشدی نیا
رشته: سم شناسی
ورودی: 1386

عباس رضاییاننام و نام خانوادگی: عباس رضائیان
رشته: سم شناسی
ورودی: 1386

              نام و نام خانوادگی: محمد امرالهی شریف آبادی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1386

  نام و نام خانوادگی: سهیلا خبازآذر
رشته: سم شناسی
ورودی: 1386

دانشجویان ارشد گروه سم شناسی  


 elham shiraziنام و نام خانوادگی: الهام شیرازی تهرانی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1394

 ghaediنام و نام خانوادگی: افسانه قائدی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1394

 عرب نژادنام و نام خانوادگی: محمدرضا عرب نژاد
رشته: سم شناسی
ورودی: 1394

 ماندگانینام و نام خانوادگی: لیلا ماندگانی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1394

 نام و نام خانوادگی: فاطمه دلجو
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

 نام و نام خانوادگی: نجم السادات سبحانی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

دانشجویان PhD گروه فارموکولوژی  

 
نام و نام خانوادگی: رویا فیروزی
ورودی: 1397

alimoradi-95نام و نام خانوادگی: ناهید علی مرادی
ورودی: 1395

vahid ghanbariنام و نام خانوادگی: وحید قنبری نژاد
ورودی: 1395

mousaviنام و نام خانوادگی: خدیجه موسوی
ورودی: 1395

نام و نام خانوادگی: شهین احمدی 
ورودی: 1394

نام و نام خانوادگی: نسیم جباری 
ورودی: 1394

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا محمدی 
ورودی: 1394

دکتر فروزان خدایینام و نام خانوادگی: فروزان خدایی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1393

دکتر اسما سیاوش پورنام و نام خانوادگی: اسما سیاوش پور
رشته: سم شناسی
ورودی: 1393

 دکتر مجید کشاورزینام و نام خانوادگی: مجید کشاورزی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1393

  کیوان مبینینام و نام خانوادگی: کیوان مبینی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1392

 حمیدرضا محمدینام و نام خانوادگی: حمیدرضا محمدی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1392

 علی غفاریاننام و نام خانوادگی: علی غفاریان بهرمان
رشته: سم شناسی
ورودی: 1392

ناهید احمدینام و نام خانوادگی: ناهید احمدی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

 محمود امیدینام و نام خانوادگی: محمود امیدی
رشته: سم شناسی
ورودی: 1391

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-7 11:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ