شرح وظایف کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده:

1- پیگیری امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکترای تخصصی Ph.D 
2- بررسی انتخاب واحد دانشجویان دوره دکترای تخصصی
3- هماهنگی برگزاری آزمون جامع تخصصی دوره دکترای تخصصی
4- هماهنگی جهت صدور گواهی پرداخت حقوق دانشجویان Ph.D
5- کنترل و درج نمرات دانشجویان Ph.D در سیستم سما
6- رسیدگی به امور فارغ التحصیلی دستیاران و تکمیل فرم فراغت از تحصیل
7- هماهنگی جهت ارسال پروپوزال و انجام امور داوری
8- هماهنگی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
9- پیگیری گزارش شش ماهه پیشرفت پایان نامه دانشجویان Ph.D
10- هماهنگی برگزاری جلسات تحصیلات تکمیلی دانشکده

وظایف نماینده تحصیلات تکمیلی گروه­های دانشکده:

1- همکاری با معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده در انجام امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی
2- شرکت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
3- اطلاع­رسانی مناسب و به موقع در مورد مسایل عمومی مطرح شده در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به اعضاء گروه
4- تهیه کارنامه آموزسی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
5- هماهنگی با معاونین فرهنگی دانشکده برای تهیه کارنامه فرهنگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
6- پی­گیری مسایل تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارائه گزارش به گروه
7- ارائه گزارش کتبی در خصوص وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان گروه به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق مدیر گروه
8- اطلاع­رسانی در مورد قوانین تحصیلات تکمیلی به دانشجویان و اساتید گروه
9- انعکاس نیازهای گروه در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده از طریق مدیر گروه
10- ارائه نقطه نظرات لازم در خصوص طرح درس و طرح دوره مربوطه به دروس مختلف تحصیلات تکمیلی به شورای گروه و پی­گیری به روز رسانی طرح درس و طرح دوره جهت دروس مختلف به صورت سالیانه جهت ارسال به EDO
11-نظارت بر حضور مداوم دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه ( شرکت در ژورنال کلاب­ها، سمینارها و کلاس­های درس)
12- انجام مراحل مربوط به داوری پایان نامه­ها، تشکیل جلسه دفاع پروپوزال، تصویب اولیه پروپوزال در گروه و جمع آوری و ارسال مدارک به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارائه مدارک در شورای مذکور( در مورد دانشکده­هایی که امور مزبور به داوری و تصویب پروپوزال به آن­ها تفویض شده است)
13- اعلام اسامی دانشجویان PhD که کلیه شرایط شرکت در آزمون جامع را احراز نموده اند و هماهنگی لازم جهت برگزاری امتحان جامع این دانشجویان به معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
14- پی­گیری و نظارت بر ارسال به موقع پروپوزال پایان نامه مطابق با آیین نامه
15- پی­گیری ارایه گزارش شش ماهه پیشرفت کار دانشجویان PhD و تکمیل و ارسال فرم به آن معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده
16- نظارت بر تعیین یک نفر به عنوان نماینده دانشجویان ورودی هر ترم
17- ثبت مشخصات مقالات منتج از پایان نامه دانشجویان
18- انجام اقدامات لازم برای برگزاری جلسه دفاع با هماهنگی معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
19- نظارت بر برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
20- معرفی یک نفر به عنوان نماینده دانشجویان گروه به معاونت تحصیلات تکمیلی
21- هماهنگی با EDO جهت ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه
22- همکاری با مدیر گروه در تأسیس رشته­های جدید در گروه و تاسیس رشته­های بین رشته­ای با همکاری سایر گروه­ها
23-ارایه آمار مربوط به تعداد پایان نامه­هایی که هر استاد به عنوان راهنما یا مشاور در آن فعالیت دارند به مدیر گروه

شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده:

1-     همکاری با ریاست دانشکده در انجام امور محوله از طرف ایشان

2-     شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

3-     شرکت در تمام جلسات مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشکده

4-     شرکت در جلسات شورای معاونین دانشکده

5-     بررسی مسائل تحصیلات تکمیلی دانشکده­ها( با هماهنگی رئیس دانشکده) در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

6-      اطلاع­رسانی مناسب در مورد شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به دانشکده­های مربوطه

7-     پی­گیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه­های استراتژیک دانشگاه در خصوص دوره­های تحصیلات تکمیلی

8-     نظارت بر اجرای قوانین تحصیلات تکمیلی و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

9-     تشکیل منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده­ها و ارائه صورت جلسه آن به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

10-نظارت بر فرایند آموزش و پژوهش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

11-ارائه گزارش از وضعیت تحصیلات تکمیلی گروه­ها به رئیس دانشکده و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

12-انجام مکاتبات اداری مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به اداره کل آموزش و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

13-اجرای امور مربوط به ثبت نام دروس شامل درخواست لیست دروس مورد تقاضای گروه­ها، هماهنگی با گروه­های تدریس کننده دروس، هماهنگی با اداره آموزش دانشگاه جهت ثبت دروس و انجام مراحل ثبت نام

14-هماهنگی در جهت برگزاری امتحانات پایان ترم با هماهنگی گروه­های آموزشی و انجام امور مربوط به گزارش نمرات دروس در پایان هر ترم

15-نظارت بر اجرای صحیح برنامه­های آموزشی و رعایت قوانین در رشته­ها و مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

16- نظارت بر چگونگی ارایه دروس برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

17-پی­گیری و نظارت بر ارسال به موقع( در زمان تصریح شده در آیین نامه) پروپوزال پایان نامه­ها توسط گروه­ها

18-انجام هماهنگی­های لازم با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای برگزاری جلسه دفاع

19-نظارت و بررسی فرم­های تکمیل شده گزارش شش ماهه پیشرفت کار دانشجویان PhD و ارایه گزارش به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

20-گزارش مشخصات و تعداد مقالات منتج از پایان نامه دانشجویان دانشکده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

21-پی­گیری مطالبات گروه­های آموزشی در خصوص دانشجویان تخصیلات تکمیلی

22-تشکیل شورای نمایندگان دانشجویان تخصیلات تکمیلی

23-پی­گیری و هماهنگی جهت ارتقاء وضعیت رفاهی دانشجویان در تعامل با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و همچنین معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشکده

24-دریافت فرم­های تکمیل گزارش کار دانشجویی از گروه­های آموزشی جهت اقدام برای پرداخت حق الزحمه دانشجویان کارشناسی ارشد

25-ارسال لیست اسامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در هر ترم به دفتر معاونت پشتیبانی دانشکده جهت دریافت سهمیه نوشت افزاری و غیره

26- پی­گیری تأسیس رشته­های جدید( از جمله رشته­های بین رشته­ای) بر اساس نیاز­سنجی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ