فرم شماره 1: فرم تصویب طرح پایان نامه در گروه
فرم شماره 2: فرم ارسال پایان نامه جهت دفاع
فرم شماره 3:
گزارش اتمام دوره آموزشی جهت شرکت در امتحان جامع دانشجویان دکترای PHD
فرم شماره 4: درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
فرم شماره 5: فرم تسویه حساب در دانشکده
فرم شماره 6: فرم تسویه حساب با دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فرم شماره 7: گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 8: فرم گزارش پیشرفت تحصیلی توسط استاد راهنما
فرم شماره 9: فرم درخواست تعیین داور طرح تحقیقاتی تحصیلات تکمیلی
فرم شماره 10: پرسشنامه طرح پژوهشی
فرم شماره 11: چک لیست نظارت بر نحوه نگارش پایان نامه
فرم شماره 12: فرم تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه
فرم شماره 13: فرم تحویل پایان نامه
فرم شماره 14: کارپوشه دانشجویان دکترا
فرم شماره 15: فرم درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ویژه دانشجو و گروه آموزشی)
فرم شماره 16: فرم تأیید انجام اصلاحات در پایان نامه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-15 10:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ