معاونت تحصیلات تکمیلی : دکتر امیر حسین ساختمان

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق علمی و اجرایی


دفتر : ساختمان شماره 4 - طبقه همکف

تلفن: 32424127 -071  داخلی: 209

Email: asakhteman@sums.ac.ir


 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- معاونت تحصیلات تکمیلی- 

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-28 11:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ