معاونت تحصیلات تکمیلی دکتر نگار فیروزآبادی

مرتبه علمی: استادیار

سوابق علمی و اجرایی


دفتر : ساختمان شماره 4 - طبقه همکف

تلفن: 32424128 -071  داخلی: 303

Email: firouzabadi@sums.ac.ir

نگار فیروزآبادی

 آدرس پستی: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز-دانشکده داروسازی- معاونت تحصیلات تکمیلی- 

کد پستی 71345- صندوق پستی 1583

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-9 17:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ